Shamir Secret Sharing med Lagrange polynomier

Linær model f(x)=a0+a1*x

NØGLE GENERERING

Hvis du vil have beregnet tilfældige tal skal du skrive hvor stort tallet maksimalt må blive

Maksimum størrelse af tilfældige tal

Hemmeligheden (skæring med y-aksen)
hældningskoefficient

x1, 1. nøgle (del 1)
x2, 2. nøgle (del 1). Skal være forskellig fra x1

-------------------------------------------------------------------------------------------

AFSLØR HEMMELIGHEDEN

1. nøgle, del 1
1. nøgle, del 2

2. nøgle, del 1
2. nøgle, del 2

Udregning af Lagrange polynomierne

l1(x)=(x-x2)/(x1-x2)

l2(x)=(x-x1)/(x2-x1)

Funktionen f(x)

f(x)=y1*l1(x)+y2*l2(x)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Andengrads model med Lagrange polynomier

Lineær, elev version

Lineær, fuld version med Lagrange polynomier


Download TI-Nspire fil med fungerende eksempler

Andre krypteringsværktøjer m.m.

Linear, English version


Christel Bach 2017