Shamir Secret Sharing - Elev version

Linær model f(x)=a0+a1*x

NØGLE GENERERING

Hvis du vil have beregnet tilfældige tal skal du skrive hvor stort tallet maksimalt må blive

Maksimum størrelse af tilfældige tal

Hemmeligheden (skæring med y-aksen)
hældningskoefficient

x1, 1. nøgle (del 1)
x2, 2. nøgle (del 1). Skal være forskellig fra x1

Beregn og indtast 1. nøgle (del 2)
Beregn og indtast 2. nøgle (del 2)

-------------------------------------------------------------------------------------------

AFSLØR HEMMELIGHEDEN

1. nøgle, del 1
1. nøgle, del 2

2. nøgle, del 1
2. nøgle, del 2

Beregn og indtast hemmeligheden

-------------------------------------------------------------------------------------------

Andengrads model med Lagrange polynomier

Lineær, elev version

Lineær, fuld version med Lagrange polynomier


Download TI-Nspire fil med fungerende eksempler

Andre krypteringsværktøjer m.m.

Linear, English version


Christel Bach 2017